Tháo gỡ rào cản cho vay Nghị định 67

Tháo gỡ rào cản cho vay Nghị định 67

Đại diện Agribank nhiều địa phương đã phản ánh hiện tượng ngư dân có tư tưởng coi chương trình vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67 là chính sách tài trợ không hoàn lại ...